توسعه ارتباطات، نیاز اساسی روستائیان اردبیل
در سطح استان اردبیل، روستائیان و عشایرین بخش قابل توجهی از جمعیت این استان را در اختیار دارند اما در بخش امکانات به نسبت تولیدات و وسعت جغرافیایی از امکانات کافی برخوردار نیستند.
علت سرمایه گذاریم عشق و علاقه به سرزمین مادری است
سرمایه گذاری در شهرستان گرمی عنوان کرد؛
عشق و علاقه به سرزمین مادری ام موجب شد در شهر گرمی سرمایه گذاری کنم و از همشریان خود در نقاط مختلف دنیا میخواهم که شهر خود را فراموش نکنند.
پارس آباد مغان، روی گسل تغییرات مدیران
يادداشت؛
چند وقتیست سرو صدای تغییر مدیران شهرستان پارس آباد به گوش میرسید ولی یکباره همه جا پر از سکوت شد تا اینکه این روزها دوباره اسامی مختلفی برای تصدی های شهرستانی و بخشی در مجامع مختلف شنیده می شود.
 فراموشی "کودکان کار" در پیچ و خم "بوروکراسی"
در ایران سه دستگاه نیروی انتظامی، بهزیستی و شهرداری قانونا متولی شناسایی و سامان دهی امور کودکان کار هستند ولی متاسفانه بدلیل داستان همیشگی و تکراری تعدد دستگاه های دولتی عریض و طویل و مشخص نشدن بازیگر اصلی در تولیت امور این کودکان، مدیریت و ساماندهی آنها در پیچ و خم بوروکراسی مندرس و نخ نمای اداری به محاق فراموشی سپرده می شود.
توسعه اماکن ورزشی، نیاز شهرستان گرمی مغان
وجود فضای ورزشی و امکانات لازم برای رشته های قهرمانی یکی از ملزومات دستیابی به شرایط مناسب جهت ترغیب جوانان به ورزش است.
ایران سوریه نیست چون مردم اجازه نمی دهند
تصحیح خطاها متوقف درتشخیص و کشف آنها و تشخیص خطاها متوقف در ایستگاه عبرت ها است
	مبارزه در راه حق هزینه دارد
مبارزه ادامه دارد ؛
اگر عده ای بخواهند برای رضای خدا، امنیت و آرامش مردم و کمک به پیروزی جبهه حق آستین همت بالا بزنند، و در مقابل اگر عده ای مدعی اند جریان حق باید مدیریت جهان را در دست بگیرندباید بدانند این راه هزینه دارد .
چهارراه گرمی، پروژه ای که سر اتمام ندارد
نبود چهارراه در شهر گرمی از گذشته دور گرمی را با نام شهر بدون چهارراه در کشور مطرح کرده بود.
بیکاری، زخم چرکین بر کالبد گرمی مغان
بیکاری زخم چرکینی در شهرستان گرمی است که برای التیام آن هیچگونه اقدامی صورت نمی گیرد.
قراردادی به ننگینی ترکمن چای
شهرداری شهرستان گرمی سنگینی قرارداد بازگشایی چهار راه این شهرستان را بردوش خود حس می کند و بایستی هزینه ای 10 الی 15 میلیارد تومانی هزینه کند تا نسبت به تعهدات قرارداد پایبند باشد.

صفحه‌ها